مراقبت های بعد از عمل ویژه جراحی سینوس لیفت

 

جراحی سینوس لیفت (Sinus lift) به منظور آماده سازی استخوان فک فوقانی شما برای جایگذاری ایمپلنت، انجام گردیده است. با توجه به مداخله ای که در سینوس فکی (گونه) شما انجام گردیده است.
علاوه بر نکات ذکر شده برای جراحی نصب ایمپلنت، رعایت نکات زیر نیز الزامی است:

جهت جلوگیری از جابجایی گرفت استخوانی (پودر استخوان) قرار داده شده در داخل سینوس، از انجام دادن هر گونه عملی که باعث تغییر در فشار هوای داخل فضای بینی و سینوس می گردد، باید پرهیز گردد که شامل موارد زیر می گردد:

  • در هنگام بروز عطسه یا سرفه، اجازه دهید تا هوای با فشار، از دهان تخلیه گردد نه از بینی ( با دهان کاملا باز عطسه و سرفه کنید)
  • از تخلیه بینی خود تا حد امکان پرهیز کنید
  • از کشیدن سیگار، با مکش قوی خودداری نمایید.
  • با نی، مایع ننوشید.

جهت جلوگیری از التهاب سینوس(سینوزیت) برای شما داروی ضد احتقان تجویز گردیده است که این دارو، خواب آور بوده و بهتر است قبل از خواب مصرف گردیده و درانجام کارهای نیازمند به هوشیاری بالا (مثل رانندگی و ...) احتیاط لازم را به عمل آورید.

با توجه به ارتباط فضای سینوس و بینی، خارج شدن ترشحات حتی خون از بینی در روزهای اول، طبیعی بوده و جای نگرانی نمی باشد.

 

به امید بهبودی هر چه سریعتر شما

دکتر اتابک کاشفی مهر – پریودنتیست - استادیار دانشگاه