رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی

در زیر برای آگاهی عمومی شما عزیزان، توضیح مختصری در خصوص رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی که در رشته کلینکی و پارا کلینکی تدریس می گردند، ارائه شده است.
حداقل طول دروه این رشته ها 3 سال علاوه بر طی نمودن دوره دندانپزشکی عمومی می باشد.

 پریودنتیکس (Periodontics) : مطالعه و درمان بیماری های لثه و ­انساج نگه دارنده دندان و همچنین جایگذاری و نگهداری از ایمپلنت های دندان
 اندودانتیکس (Endodontics) : مطالعه و درمان ریشه ی دندان و بیماری های عصب دندان
 ارتودانتیکس (Orthodontics) : مطالعه و درمان نامرتبی های دندانی و فکی و مرتب کردن آنها

 پروستودانتیکس (Prosthodontics) یا پروتزهای دندانی : جایگزینی دندان های از دست رفته به روش های مختلف

 دندانپزشک اطفال (Pediatric dentistry) : دندانپزشک اختصاصی کودکان با مهارت های ویژه جهت کنترل رفتاری و درمان های اختصاصی برای کودکان

 جراحی فک و صورت (Oral & Maxillofacial surgery) : مطالعه و درمان ضایعات پاتولوژیک فک و دهان و شکستگی های استخوان های صورت

 بیماری های دهان و دندان (Oral medicine) : مطالعه و تشخیص بیماری های خاص در دهان و برخی بیماری های در ارتباط با سایر قسمت های بدن
 رادیولوژی دهان و دندان (Oral & Maxillafacial radiology) : مطالعه و انجام رادیوگرافی های اختصاصی در ناحیه دهان و فک
 پاتولوژی دهان و دندان (Oral & Pathology) : مطالعه و تشخیص ضایعات واقع شده در ناحیه فک و صورت