روش کار


برنامه ریزی روش درمان : 
پزشک معالج شما با تهیه رادیوگرافی های اختصاصی و معاینه دهان شما ، وضعیت محل کاشت دندان را ارزیابی می کند .
در برخی موارد ممکن است قبل از شروع کار ، پیوند لثه یا استخوان جهت بهبود وضعیت محل کاشت مد نظر قرار گیرد .

ایمپلنت چگونه قرار داده می شود؟
ایمپلنت که به شکل پیچ می باشد داخل استخوان فک قرار داده می شود و جایگزین ریشه دندانی که از دست رفته است، می گردد. سپس 4 هفته الی چند ماه زمان داده می شود تا ایمپلنت با استخوان جوش خورده و قابلیت تحمل فشارهای وارده بر آن را بدست آورد. در طول این دوره انتظار
، می توان با یک دندان مصنوعی موقت، جای خالی دندان از دست رفته را به طور موقت پر نمود. پس از طی این دوره، دندان پزشک شما ، در مدت بسیار کوتاهی ، زیبایی و توانایی جویدن و صحبت کردن را همچون روز اول برای شما به ارمغان خواهد آورد.