جایگزینی تمامی دندان ها

افرادی که تمامی دندان های خود را به هر علتی از دست داده اند، تاکنون هیچ چاره ای جز استفاده از دست دندان کامل جهت جایگزینی دندان های خود نداشتند که آن نیز دارای معایب متعددی اعم از عدم ثبات دندان های مصنوعی در دهان (خصوصا در فک پائین )، عدم توانایی برای جویدن برخی مواد غذایی و ایجاد سر و صدایی خاص به هنگام برخورد دندان های روبرو با یکدیگر و ایجاد آزردگی در لثه ها پس از مدتی استفاده می باشد.

خوشبختانه ،با استفاده از ایمپلنت های دندانی، بسته به تعداد ایمپلنت به کار گرفته شده می توان دندان هایی ثابت و یا دندان های متحرکی که با استفاده از اتصالات خاصی به فک چفت می گردند را برای مراجعین به ارمغان آورد و تمام مشکلات فوق را به فراموشی سپرد.
بسته به شرایط فکی و نتایج مورد انتظار ( پروتز ثابت یا محرک ) ، تعداد 8- 2 ایمپلنت مورد نیاز می باشد:

پروتز به پایه ها متصل می گردد :


دندان های جدید شما در جای خود ثابت خواهند بود ، مگر اینکه دندانپزشک شما برای تعمیر یا پاکسازی آنرا خارج نماید:

در برخی موارد همچون شرایط نامناسب پزشکی یا دهانی – فکی ونیز محدودیت های مالی می توان از پایه های کمتری استتفاده نمود :

در این حالت پروتز متحرک توسط این پایه ها نگه داشته می شوند و شما علی رغم بهره مندی از ثبات و استحکام بیشتر دندانهای خود ، قادر خواهید بود آنها را جهت رعایت نظافت از دهان خود خارج نمائید.

به روش جایگزینی فوق در اصطلاح علمی اوردنچر (Overdenture) .نیز اطلاق می گردد.