جایگزینی چند دندان

در مواردی که چندین دندان مجاور هم از دست رفته باشند و یا در انتهای ناحیه بی دندان ، دندانی جهت استفاده به منظور پایه وجود نداشته باشد، حتی استفاده از روش معمول بریج (پُل) به عنوان روشی جهت جایگزینی دندان ها با دندان های مصنوعی ثابت نیز امکان پذیر نخواهد بود.

در روش های معمول چاره ای جز استفاده از پروتزهای متحرک وجود نخواهد داشت. پروتزهای متحرک که ثبات چندانی در دهان ندارند معمولا باعث کاهش توانایی در جویدن برخی مواد غذایی، ناراحتی در تکلم و کاهش اعتماد به نفس می گردند .