آیا شما می توانید از ایمپلنت استفاده کنید ؟

تمام افرادی که به سن بلوغ رسیده و یا رشد استخوانی آنها به پایان رسیده است ،  می توانند  از  ایمپلنت های  دندانی  بهره مندشوند.
برخی شرایط کنترل نشده پزشکی می توانند میزان موفقیت ایمپلنت ها را تحت تاثیر قرار دهند . لذا قبل از هر اقدامی در خصوص آنها با پزشک خود مشورت کنید . پس از آن؛ زمان بررسی شرایط دهانی شما فرا میرسد.

قبل از نصب ایمپلنت ، استخوان فک باید از لحاظ عدم وجود عفونت و حجم کافی بررسی گردد . از آن جا که استخوان فک پس از کشیده شدن دندان ها دچار تحلیل می گردد لذا بهترین زمان برای کاشت دندان بلافاصله پس از ترمیم زخم ناشی از کشیدن دندان می باشد. لثه ها نیز باید عاری از هر گونه بیماری باشند.
ایمپلنت ها، نهایتا به لثه و استخوان فک متصل می گردند و از آن جا که پریودنتیست (متخصص لثه یا Periodontist) متخصصی است که خصوصا از این نواحی شناخت دقیقی دارد نصب ایمپلنت به بهترین نحو از عهده آنان بر می آید. پریودُنتیست دارای علم، کارآزمودگی و تجهیزات مورد نیاز برای جایگذاری ایمپلنت می باشد. دندان پزشک و پریودنتیست شما دست به دست هم رویاهای شما را به واقعیت تبدیل خواهند نمود .

ایمپلنت و بیمه ها

برخی از بیمه های تکمیلی قسمتی از هزینه های درمانی دندانپزشکی را تحت پوشش قرار می دهند . برای این منظور گاها تائید نیاز به درمان قبل از انجام درمان الزامی است. لذا قبل از هر اقدامی در خصوص آنها با پزشک خود مشورت کنید .